Cenovnik

Popravka automata za igre na sreću

Svaka popravka koja zahteva skidanje plombe, promenu vrednosti brojčanika, vraćanje memorije na fabričko stanje – resetovanje (ram clear), kao i bilo koju promenu funkcionalno tehničkih karakteristika automata, sa izdavanjem Zapisnika o izvršenoj popravci i Potvrde o izvršenoj popravci na obrascu PIP.

Redni broj Usluga Cena
1. Izlazak ovlašćenog lica na teren - Beograd (samo prva zona) 1.340,00 RSD
2. Izlazak ovlašćenog lica na teren - Srbija (po kilometru) 50,00 RSD
3. Započeti radni sat ovlašćenog lica radnim danom u vremenu od 08 do 16 časova 2.300,00 RSD
4. Započeti radni sat ovlašćenog lica radnim danima od 16 do 08 časova, vikendom i praznikom 3.500,00 RSD

Popravka automata za igre na sreću, koja podrazumeva promenu tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata i/ili skidanje plombi i/ili postavljanje novih plombi i/ili promenu vrednosti brojčanika i/ili vraćanje memorije na fabričko stanje – resetovanje (ram clear).

* u okviru cene popravke je uračunat 1 radni sat po automatu, igračkom mestu na ruletu ili terminalu, kao i sve nove plombe koje ce biti postavljene, svaki naredni započeti radni sat se dodatno naplaćuje

Broj automata 0-5 6-10 11-20 20+
Cena po automatu 2.900,00 RSD 2.600,00 RSD 2.300,00 RSD 2.000,00 RSD

Izrada servisne dokumentacije za automat (Zapisnik o popravci i Potvrdu o izvršenoj popravci na PIP obrascu) i sprovođenje servisne procedure prema ovlašćenoj laboratoriji (po automatu, igračkom mestu na ruletu ili terminalu).

Broj automata 0-20 20+
Cena po automatu 1.800,00 RSD 1.500,00 RSD

Napomene:

 •  – Način obračuna kilometraže: Beograd – lokacija popravke – Beograd po kilometru.
 •  – Putarine se dodatno naplaćuju.
 • – Navedene cene odnose se isključivo na rad ovlašćenog lica za popravku, dok se utrošeni materijal, rezervni delovi i popravka u servisu posebno naplaćuju.
 • – Klijent će biti posebno informisan pre svake intervencije o ceni koju je dužan da plati za rezervni deo.
 • – U slučaju nepotrebnog zadržavanja ovlašćenog lica za popravku na mestu intervencije (čekanje na ključeve za aparat ili čekanje odgovornog lica od strane klijenta i slično), klijentu se naplaćuje započeti radni sat ovlašćenog lica za popravku i za to utrošeno vreme čekanja.
 • Sve navedene cene su bez PDV-a.

Utvrđivanje tehničke ispravnosti

Utvrđivanje tehničke ispravnosti u skladu sa članom 4b. Pravilnika o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću, sa izdavanjem Potvrde o tehničkoj ispravnosti na obrascu PTI.

Redni broj Usluga Cena
1. Izlazak ovlašćenog lica na teren - Beograd 1.340,00 RSD
2. Izlazak servisera na teren - Srbija (po kilometru) 50,00 RSD

Godišnja provera tehničke ispravnosti automata sa izdavanjem Potvrde o tehničkoj ispravnosti na obrascu PTI.

PO AUTOMATU, IGRAČKOM MESTU NA RULETU ILI TERMINALU

Broj automata 0-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1000+
Cena po automatu 2.900,00 RSD 2.800,00 RSD 2.700,00 RSD 2.600,00 RSD 2.500,00 RSD 2.400,00 RSD 2.300,00 RSD 2.200,00 RSD

Vanredni postupak utvrđivanja tehničke ispravnosti automata na zahtev nadležnog organa i/ili klijenta(priredjivača) sa izdavanjem Potvrde o tehničkoj ispravnosti na obrascu PTI.

PO AUTOMATU, IGRAČKOM MESTU NA RULETU ILI TERMINALU

Radnim danima od 08 do 16 časova Radnim danima od 16 do 08 časova, vikendom i praznikom
2.900,00 RSD 3.500,00 RSD

Napomene:

 •  – Način obračuna kilometraže: Beograd – lokacija popravke – Beograd po kilometru.
 •  – Putarine se dodatno naplaćuju.
 • – Navedene cene odnose se isključivo na rad ovlašćenog lica za popravku, dok se utrošeni materijal, rezervni delovi i popravka u servisu posebno naplaćuju.
 • – Klijent će biti posebno informisan pre svake intervencije o ceni koju je dužan da plati za rezervni deo.
 • – U slučaju nepotrebnog zadržavanja ovlašćenog lica za popravku na mestu intervencije (čekanje na ključeve za aparat ili čekanje odgovornog lica od strane klijenta i slično), klijentu se naplaćuje započeti radni sat ovlašćenog lica za popravku i za to utrošeno vreme čekanja.
 • Sve navedene cene su bez PDV-a.